Pompy ciepła Bytów

Pompa cieplarnianaŚwiadczymy kompleksowe usługi w zakresie podłączania nowoczesnych systemów grzewczych, jakimi są pompy ciepła. Za ich pomocą energia pozyskiwana z otoczenia, dostarczana jest do instalacji centralnego lub podłogowego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Przeznaczenie pomp ciepła jest takie samo, jak innych urządzeń grzewczych, jednak znaczącą różnicę stanowi sposób podgrzewania czynnika grzewczego. Kotły różnego typu zasilane są na paliwa stałe, których spalanie powoduje dużą emisję zanieczyszczeń. Pompy ciepła, wykorzystując do swojej pracy odnawialne źródła energii, pozwalają zmniejszyć ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Trójmiasto przoduje w redukcji zanieczyszczenia atmosfery, a montując pompy ciepła w Gdańsku czy innym mieście położonym w pobliżu, przyczynisz się do usprawnienia tego procesu.

Jedną z kluczowych zalet pomp ciepła jest fakt, iż są one aktualnie najbardziej opłacalnym systemem grzewczym, montowanym w domach jednorodzinnych. Dzięki niskiemu poziomowi poboru energii, koszty ogrzewania budynku oraz wody użytkowej są znikome w porównaniu do trakcyjnych metod. Ponadto, są one urządzeniami bezobsługowymi – nie wymagają uzupełniania opału czy składowania paliwa.

Jeśli zależy Ci na zmniejszeniu rachunków za ogrzewanie, zdecyduj się na montaż pomp ciepła. Nasi specjaliści pomogą Ci w wyborze optymalnego rodzaju pompy oraz wykonają wszelkie prace montażowe. Siedziba Hydro Pro mieści się w miejscowości Gowidlino koło Bytowa, jednak zapewniamy również montaż pomp ciepła w Słupsku [podzakładka: Pompy ciepła Słupsk].

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła, jak sama nazwa wskazuje, pozyskują energię z gruntu. Działanie urządzeń umożliwiają kolektory (sondy) pionowe lub poziomowe wypełnione specjalnym roztworem, który pobiera ciepło z ziemi i przekazuje je do urządzenia. Roztwór ten ma niską temperaturę zamarzania, dzięki czemu pompy te działają niezależnie od zmiany temperatur.

Wodne pompy ciepła

Wodne pompy ciepła pobierają energię z wód gruntowych. Do korzystania z tego rodzaju pomp niezbędne jest wykonanie studni czerpnej i zrzutowej. Woda pozyskana ze studni czerpnej prowadzona jest do parownika pompy, w którym ciepło przekazywane jest do czynnika roboczego. Następnie schłodzona woda trafia do studni zrzutowej.

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła, jak łatwo się domyślić, czerpią energię z powietrza. Ich montaż jest najprostszy z dostępnych wariantów pomp, gdyż nie wymaga wykonywania żadnych robót ziemnych. Ich działanie umożliwia jednostka montowana na zewnątrz budynku, która pobiera energię z powietrza i przenosi ją do systemu grzewczego budynku.

W jakich trybach mogą pracować pompy ciepła?

Pompy ciepła mogą pracować samodzielnie lub w połączeniu z innymi urządzeniami. W przypadku, gdy pompa jest jedynym źródłem ciepła, pracuje w trybie monowalentnym. Wówczas pobiera około 75% ciepła z gruntu, wody lub powietrza, a 25% wytwarzane jest przez energię elektryczną. Pompa wyposażona w grzałki elektryczne, które wspomagają urządzenie podczas niższych temperatur, pracuje w trybie monoenergetycznym. Natomiast pompa współpracująca z kotłem lub innym dodatkowym źródłem ciepła, pracuje w trybie biwalentnym.

Tryb biwalentny dzielimy na równoległy i alternatywny. W trybie biwalentnym równoległym podczas niskich temperatur kocioł uruchamia się i pracuje razem z pompą ciepła, wspomagając jej wydajność. Natomiast w trybie biwalentnym alternatywnym przy niskich temperaturach pompa wyłącza się, a jej pracę przejmuje dodatkowe źródło.