Kotły gazowe Bytów

Kocioł gazowyW ramach świadczonych przez nas usług montujemy kotły gazowe. Zajmujemy się instalacją zarówno kotłów jednofunkcyjnych, jak i dwufunkcyjnych umożliwiających grzanie samej wody użytkowej lub całego budynku. Kotłownie projektujemy zgodnie z zasadami określonymi przez prawo budowlane. Ponadto, oferujemy także serwis kotłów obejmujący nie tylko naprawę urządzeń, ale również okresowe przeglądy i sprawdzenie szczelności instalacji. Siedziba naszej firmy zlokalizowana jest w miejscowości Gowidlino koło Bytowa.

Zasady projektowania kotłowni na kotły gazowe

Zasady projektowania kotłowni nieco różnią się dla poszczególnych mocy cieplnych kotłów. W każdym z przypadków podłoga i ściana powinna być wykonana z materiałów niepalnych.

Kotły o mocy cieplnej do 30 kW

Kotłownie wyposażone w kotły o mocy cieplnej do 30 kW powinny znajdować się w piwnicy lub na dolnej kondygnacji budynku w pomieszczeniach, w których nie przebywają stale ludzie. Wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza niż 2,2 m. Kotłownia powinna być wyposażona w wentylację nawiewną, której otwór ma powierzchnię przynajmniej 200 cm2, a jego dolna krawędź umieszczona jest na wysokości co najmniej 30 cm nad podłogą, a także wentylację wywiewną, której otwór umieszczony będzie blisko stropu.

Kotły o mocy cieplnej od 30 do 60 kW

Kotłownie, w których znajdują się kotły o mocy cieplnej od 30 do 60 kW, muszą spełniać takie same wymagania, jak kotłownie z kotłami o mocy cieplnej do 30 kW. Jednak zaleca się, aby pomieszczenie kotłowni posiadało przynajmniej jedną ścianę zewnętrzną i znajdowało się centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń.